4 comments on “Hello, Kumuniverse!

  1. haynako. Dapat ipadala na talaga yang si Ankol sa Ukraine or gawin nyang venue ang Russia next time! Puro stop the war ang peg ng lolo mo.
    Naaawaaaat Eeetsaaaaragrisil…67…Thailand!

Comments are closed.