8 comments on “Karen J. Gallman: Soon-to-be Mom

  1. “Gamitan” ang term kapag hindi legit at sapilitan. In this case, may right naman siya sumali as she is a Filipina ayon sa konstitusyon. Dumaan sa screening, lumaban at nanalo. Saan ang gamitan dun? Utak mo ang gamitin sa TAMA, hindi panay kuda at paninira.

  2. syempre sa Australia sila maninirahan

    nagamit naman na nya at nagamit na siya ang/ng Felepens sa patimpalak

    • “Gamitan” ang term kapag hindi legit at sapilitan. In this case, may right naman sta sumali as she is a Filipina ayon sa konstitusyon. Dumaan sa screenjng, lumaban at nanalo. Saan ang gamitan dun? Utak mo ang gamitin sa TAMA, hindi panay kuda at paninira.

Care to share your thoughts about this post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.