4 comments on “Pageantry Norms: From Pageantry to Showbiz

  1. Weird nito ni Ara for me. Pag mag-isa lang sya, normal lang tingnan pero pag tinabi mo na sa iba, lumulutang ang ganda. (Im looking at the screenshot posted by the blogger.)

Comments are closed.