9 comments on “More of Tyra Goldman for you

  1. Nakakalito ang Mutya Pilipinas. Ano ba ang layunin ang patimpalak na ito? Kung hanap nila modelesque, siguro naman dapat ihiwalay ang Top Model of World at World Top Model para lahat ng mga matatangkad na pangmodel maglalaban-laban ng patas. Hindi naman marahil ikakalugi ng pamunuan.

    • @ Miss Queen Wannabe Puwede nga naman na tatlo’ng (3) titulo na muna ang ihain ngayon’g 2020 – MAPI. MTI, at ang napipinto’ng pagbalik (sa kanila) ng Supranational o Intercontinental.

  2. Baduy ang dating nya
    Parang jukebox queen ang ala Shyr Valdez o Eva Eugenio
    She needs a new styling team

  3. Philippine next top model na lang kaya ipangalan diyan sa Mutya Pilipinas

  4. so dalawa na ang Model title sa mutya. WTM and TMOW. sayang bat d bet ng bbp ang Top Model of the World pang add na sana sa titles nila and more taller and beautiful girls will surely join.

Comments are closed.