7 comments on “Meet the Gentlemen of Mr & Miss Chinatown Philippines 2018

  1. Nag-undergo va sila sa Faminta test hihihi avahhh kung hindi fa ay fumila na sila sa Fabian Reyes Laboratory and Medical Center😄
    Farang vetlog ko c #1 & #12 hihihi
    JawsKuh Vukas na pala kokoronahan sa senado ang Mr. Chinatown 4ever, c Atty. Glenn Chong 😄 hihihi
    Manood tayo ha🤗

Comments are closed.