6 comments on “Dookie Ducay, 4 Queens and the #MegaMillenialBall

  1. walang mga career
    lotlot and friends
    cynthia lackluster
    matamlaywin ang mga career

  2. Megan is Megan! may kakaiba din tlagang dala toh c Cat!!!!! lumalaban haha bala kayo jan

Comments are closed.