5 comments on “Aces & Queens | Putting it ALL Together 

  1. I know a&q ay magaling sa training ng pasarela, sana lang they should focus sa com skills ng girls nila kasi yah ang lacking ng a&q. Just saying

Comments are closed.