10 comments on ““Hopefully,” replied Gazini

  1. Baka kung si Gazini ang gumora sa MW e baka nagplace pa, kaysa sa bruhildang si Valdomera.

Comments are closed.