7 comments on “Getting-to-know-your-Mister-of-the-Philippines-2014: Joseph Doruelo

  1. Matalino naman…
    Ganda ng bone structure…
    Palaki pa ng katawan ng konti para pang bench model ang peg. Baka ito pa ang mag uwi ng crown.

Comments are closed.