4 comments on “Let’s support Team Philippines for WCOPA 2014!

  1. Kudos to you Norman for posting this. Isang sector ng ating bansa na hindi nabibigyan ng pansin ngunit palaging nagbibigay ng karangalan sa bansa ay itong mga choir at mga singers. Kasalukuyang lumalaban ang Pilipinas sa World Choir Games sa mga araw na ito. Bukod sa WCOPA. Salamat Norman sa pagbigay ng pansin.

Comments are closed.