4 comments on “The Transformation of Jamiel Ventosa

  1. Bakit kapag ang venue ay sa Kalakihang Tsina parang nakapanghihinayang kaagad?!?

    Great transformation. Wow. Believe in yourself!!!

  2. Andyan na ang personality… konting practice ng modeling skills… Konting palaki pa ng chest and shoulders… konting circuit trainning at core workout… konting Rf sa abs and cheeks…. konting kamote and green tea pa for breakfast… Malapit na tayong mag back to back to back!!!!

Comments are closed.