2 comments on “Have a break. Have the Cosmo Bachelor Bash 2013!

  1. Diusmio, sa sobrang linamnam ng mga otokong ito, na-postpone na naman ang pagpasok ko sa kumbento.

Comments are closed.