4 comments on “The Beach Fashion of Megan Young

  1. Hindi pa ba shapely si Megan?
    Ano pa abng problema sa katawan nya?
    Diusmio, kung hindi sya shapely e ano na lang tayo, bariles?

Comments are closed.